Øreklinikken Helsevej i Stenløse

Akut mellemørebetændelse

Fra www.netdoktor.dk

Hvad er mellemørebetændelse?
Akut mellemørebetændelse er en af de hyppigste infektioner hos børn, men optræder også hos voksne. Risikoen aftager efter de første 3 leveår. Akut mellemørebetændelse skyldes betændelse i slimhinden i mellemøret, med bakterier eller virus. Mellemøret er et luftfyldt hulrum mellem trommehinden og det indre øre. En spalteformet kanal (det eustakiske rør) mellem mellemøret og næsesvælget sørger under normale omstændigheder for, at der bliver tilført luft til mellemøret. Virus og bakterier spredes fra polypperne i næsesvælget via det eustakiske rør til mellemøret, hvor der dannes pus.

Hvorfor får man mellemørebetændelse?
Akut mellemørebetændelse opstår typisk i forbindelse med infektion med for eksempel forkølelsesvirus, forkølelsesbakterier eller influenzavirus.
Hyppigste risikofaktorer er:
 • kontaktsmitte via legetøj, dørhåndtag m.m. på grund af mangelfuld hygiejne
 • pasning i børneinstitution idet risikoen for luftvejsinfektioner er seks til syv gange større end i hjemmet
 • betændte polypper i næsesvælget
 • passiv rygning
 • arvelige forhold
 • umodent immunsystem hos småbørn
 • børnesygdomme
 • bihulebetændelse
 • sjældent: Immundefekter hos børn.
Hvordan føles mellemørebetændelse?
De hyppigste symptomer er stærk ørepine, øresusen, trykken i øret og nedsat hørelse. Tilstanden kan eventuelt ledsages af feber. Hvis trommehinden sprænger, kan der komme blodigt materie ud af øret og smerterne aftager.

Hvornår skal man være særlig opmærksom?
 • hvis små børn har høj feber i over to dage
 • samtidig svimmelhed
 • smerter og rødme bag øret, specielt hvis øret begynder at stritte
 • børn med hyppigt tilbagevendende akut mellemørebetændelse
Hvad kan man selv gøre for at undgå mellemørebetændelse?
 • Undgå at der ryges i hjemmet, da det øger risikoen for luftvejsinfektioner og dermed mellemørebetændelse betydeligt. Det skyldes blandt andet, at funktionen af de små fimrehår i slimhinden, som transporterer slimen væk, bliver lammet af tobaksrøg.
 • Undgå at børn bruger sut bortset fra til trøst og indsovning.
 • god håndhygiejne (håndsprit tilsat hudplejemiddel), hyppig afvaskning af legetøj, dørhåndtag osv.
 • Børn med hyppige mellemørebetændelser kan, for at nedsætte smitterisikoen, passes i hjemmet i en periode. enten derhjemme eller i dagpleje. Det nedsætter antallet af infektioner i de øvre luftveje såsom forkølelse. Derved falder også risikoen for mellemørebetændelser.
Hvordan stiller lægen diagnosen?
Diagnosen kan normalt stilles ud fra symptomerne og ved, at lægen undersøger øret med en ørekikkert (otoskop).

Mulig forværring
 • Der kan komme betændelse i knoglefremspringet bag øret.
 • I sjældne tilfælde kan der forekomme meningitis (hjernehindebetændelse) eller midlertidig ansigtslammelse.
 • Hørenedsættelsen er normalt midlertidig, men kan ved gentagne tilfælde blive kronisk og medføre forsinket sproglig udvikling hos børn.
Udsigt for fremtiden
Hos langt de fleste børn aftager risikoen for akut mellemørebetændelse i løbet af de første tre leveår. Hyppigt tilbagevendende mellemørebetændelser (mere end tre mellemørebetændelse på tre måneder) bør behandles af en specialist for at nedsætte risikoen for kronisk mellemørebetændelse og hørenedsættelse.

Hvordan behandles mellemørebetændelse?
 • Symptomerne aftager oftest i løbet af to til tre dage, selv uden behandling med penicillin. Smertestillende håndkøbsmidler er dog vigtige i de første par dage, ikke mindst hos børn. Til små børn anvendes enten flydende midler eller stikpiller til indførelse i endetarmen.
 • Ved ørepine ud over to til tre dage behandles ofte med penicillin eller andre typer antibiotika.
 • Punktering af trommehinden som smertelindrende behandling.
 • Indlæggelse af trommehindedræn ved gentagne mellemørebetændelser. Drænet virker ved at tilføre luft og tillade afløb af væske og pus fra mellemøret.
 • Fjernelse af forstørrede polypper hos børn som har gentagne mellemørebetændelser, kan muligvis nedsætte antallet af nye mellemørebetændelser.
 • Næsespray (slimhinde-sammentrækkende) kan bedre luftpassagen i næsen ved samtidig forkølelse, men har ingen påviselig virkning på forløbet af mellemørebetændelsen.